Search
× Search

Ons pedagoisch project omschrijft de visie die aan de basis ligt van onze werking. Onze handelingsplanning, het concreet uitwerken ervan en de evaluatie worden voortdurend gekoppeld aan ons pedagogisch project. Het vormt de rode draad, waarop we onze structuur en organisatie bouwen om het leer-en ontwikkelingsproces van onze jongeren te optimaliseren. Onze school stelt daarin een drietal pijlers centraal:

1. Arbeidsgericht onderwijs:

Arbeid op maat staat in onze school centraal. We zullen samen met onze jongeren en hun netwerk toekomstgericht kijken welke maatschappelijke rol op het vlak van arbeid zij kunnen opnemen. Vertrekkende vanuit het burgerschapsparadigma worden alle jongeren voorbereid om als volwassene op een volwaardige manier deel te nemen aan de maatschappij. Een daginvulling zoeken die aangepast is aan hun competenties en interesses is de doelstelling. Dit gaat van werken in een dagcentrum, begeleid gaan werken tot verschillende vormen van betaalde arbeid. Centraal binnen het burgerschapsparadigma staat dat onze jongeren met een beperking zelf invulling en richting kunnen geven aan hun bestaan als gelijkwaardig burger. Het werken aan sterke regionale contacten is een blijvende uitdaging voor onze school om een plaats te vinden voor elke jongere binnen zijn regio.

2. Uitdagend en actief onderwijs:

Onze jongeren worden geconfronteerd met tegenslagen en problemen vanuit het zich "anders voelen". Vanuit het gedachtengoed van het levensloopmodel willen we door actief, uitdagend onderwijs met hen op zoek gaan naar het gepast traject en begeleidingsvormen bij moeilijke overgangsmomenten. 
Overgangsmomenten kunnen voor onze jongeren gecompliceerd zijn. Vroegtijdig actie ondernemen en pro-actief werken is daarom in het belang van de jongeren.
We volgen daarbij het principe van empowerment, we maken onze leerlingen sterker zodat ze zelf meer hun leven in handen kunnen nemen.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongere wordt als uitgangspunt gebruikt in de dagdagelijkse werking. We maken gebruik van het kader van Dösen om deze in kaart te brengen. Er is ook aandacht voor de intellectuele ontwikkeling van onze jongeren. Zij dienen actief betrokken te worden bij de nieuwe tendensen in de maatschappij.

3. Kleinschalig onderwijs in een groen omgeving:

Het is een bewuste keuze om binnen onze werking kleinschaligheid na te streven. Op deze manier kunnen we garant staan voor de individuele benadering van elke leerling. Een multidisciplinair team per opleidingsvorm of opleiding zorgt voor een aanbod dat afgestemd is op de individuele noden van onze jongeren. Kleinschalig werken zorgt ook voor meer betrokkenheid, verbondenheid wat ons de mogelijkheid geeft om flexibel te zijn in de trajecten die aangeboden worden. Het is een bewuste beleidsoptie om onze school zo groen mogelijk te houden. Goed beheer van infrastructuur, speelplaatsen en bos spelen hier een belangrijke rol.

Het nastreven van deze drie pijlers is een voortdurende uitdaging voor personeel, ouders en leerlingen.
Om dit waar te maken zullen wij voortdurend professionaliseren, evalueren en bijsturen.
Een duidelijk participatief communicatiekader helpt ons dit pedagogisch project te verwezelijken.

Agenda en Evenementen

MAIL NAAR EEN KENNIS
DEEL JE VERHAAL OP

Steun Ons

We zijn steeds verheugd als mensen een gift willen doen aan onze school. Als school voor buitengewoon onderwijs kunnen wij door deze middelen ons onderwijs nog kwaliteitsvoller afstemmen op de specifieke ontwikkelingsbehoeften van onze kinderen.

Financiële giften zijn welkom op rekening van onze school VZW Berkenbeek BE76 7360 0567 7695  (BIC: KREDBEBB)

 

Onze nieuwsbrief


Contactgegevens

Berkenbeek buitengewoon onderwijs
Nieuwmoerse Steenweg 113
2990 Wuustwezel
T: 03/669.68.19 (Basisschool)
T: 03/669.67.73 (Secundaire school)
M: info@berkenbeek.be
W: www.berkenbeek.be

Copyright 2018 door Berkenbeek B.O.