× Search

We zijn een katholieke dialoogschool!

Je bent WELKOM op onze school. Wie je ook bent, wat je ook gelooft....Samen met jongeren en hun ouders willen we op pad gaan. We willen elkaar ontmoeten, leren van elkaars uniek zijn....Samen stilstaan bij het Wonder van het leven, ieder met zijn of haar eigen rugzak... steeds zoekende naar antwoorden die ons brengen bij de normen en waarden die we belangrijk vinden. Binnen deze normen en waarden ervaren we de verbondenheid met onszelf,met elkaar en met God.

Berkenbeek is een katholiek geïnspireerde dialoogschool. Dit wil zeggen dat wij willen werken vanuit de christelijke inspiratie, het katholieke geloofskader, maar als dialoogschool open staan voor andere levensvisies en levenshoudingen. Er is ruimte tot ontmoeting met anders- of niet-gelovigen. We trachten onze leerlingen bewust te leren kijken naar geloven, en dit binnen de pluraliteit van onze samenleving. We trachten, rekening houdend met hun mogelijkheden, het christelijk geloof toegankelijk te maken en hen te laten zien welke antwoorden het biedt op vragen naar zingeving.

 Engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.