× Search

De kracht van het buitengewoon onderwijs schuilt onder meer in het bieden van een aangepast leerklimaat per doelgroep. We bieden onderwijs aan in kleine klasgroepen. Elke doelgroep heeft zijn eigenheid, waarop de onderwijsomgeving wordt afgestemd. Dit houdt in dat de leeromgeving en het onderwijsaanbod worden aangepast aan:

  • De noden van de hele doelgroep (typeniveau)
  • De onderwijsbehoeften van de klasgroep (klasniveau)
  • Individuele vragen en noden (leerlingenniveau)

Door de afstemming van de omgeving op de specifieke noden en vragen van de leerlingen ontstaat een klimaat waarbinnen ze optimaal kunnen ontwikkelen volgens hun mogelijkheden.

Op schoolniveau wordt elk schooljaar gewerkt rond een ander jaarthema. Dit kleurt het schoolklimaat mee over de verschillende doelgroepen heen, en krijgt per doelgroep een concrete invulling afgestemd op de leerlingen. 

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.