× Search

Aandacht voor de emotionele ontwikkeling van leerlingen is een basisvoorwaarde om tot leren te kunnen komen. Wij trachten ons klimaat en onze begeleiding aan te passen aan de sociaal-emotionele noden van onze leerlingen.  Wij hanteren hiervoor het kader van Dôsen om het emotioneel niveau van de leerling in kaart te brengen en zo onze begeleidingsstijl aan te passen.

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.