× Search

Vanuit die visie van het levensloopmodel willen we samen met leerlingen en hun ouders op zoek gaan naar gepaste onderwijstrajecten van kleuter tot secundair. Deze trajecten vertrekken vanuit mogelijkheden en talenten en zijn gericht op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de toekomst. We hebben aandacht voor het begeleiden van moeilijke overgangsmomenten.

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.