× Search

Wij trachten onze leerlingen later zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij. Hiervoor zijn niet enkel technische (beroeps)aspecten noodzakelijk, maar ook probleemoplossende vaardigheden in het dagelijks leven. Wij proberen onze leerlingen dan ook zoveel mogelijk bewust te maken van hun eigen denken en handelen. Hiertoe is het van belang dat niet enkel wij – als begeleiders van hun ontwikkelingsproces – maar ook zijzelf geloven in hun mogelijkheden en groeikansen. Vanuit deze positieve ingesteldheid kan elke leerling telkens een stapje verder geraken.

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.