× Search

Basisschool

Elke maandag is er overleg tussen leerkrachten en paramedici. Op die dag kan u uw kind ophalen vanaf 15.00 uur (indien het niet op therapie is in het Revalidatiecentrum). Kinderen die dan met de bus rijden, blijven onder toezicht op de speelplaats. We proberen hen wel op deze momenten op een zo creatief mogelijke manier op te vangen. Zij vertrekken zoals gewoonlijk met de bus om 15.50 uur.Er is geen voor -of naschoolse opvang binnen de school

Secundaire school

Een schooldag start om 08.40u en eindigt om 15.45u
De lesuren en pauzemomenten kunnen nagelezen worden in het schoolreglement. Deze kunnen per opleidingsvorm verschillende zijn.

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.