× Search

Het schoolreglement beschrijft de afspraken, de rechten en plichten en de engagementen die de school wenst te maken met de ouders om samen te bouwen aan een positief schoolklimaat. Hiernaast worden in het schoolreglement het pedagogisch project en enkele praktische zaken toegelicht.

U ontvangt een exemplaar van het schoolreglement tijdens het onthaalgesprek/schoolbezoek en aan ieder begin van elk schooljaar. Een kopie is steeds beschikbaar op de school.

 

Het schoolreglement 2020-2021 Basisschool
Het schoolreglement 2020-2021 Secundaire school

 

ACTIVITEITENKALENDER

BELANGRIJK: i.v.m. COVID-19 werden al onze activiteiten herbekeken. Ze zullen er dus anders uitzien dan andere jaren maar we zorgen er in elk geval voor dat ze volledig COVID-19 veilig zijn! We brengen jullie tijdig op de hoogte van eventuele veranderingen in de kalender.

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.