× Search

Busvervoer schooljaar 2018-2019

Voor de meeste leerlingen blijven de op -en afstap tijden van de bussen dezelfde zoals vorig jaar.

Moesten er grote veranderingen zijn dan  zal u hiervan op de hoogte gebracht worden. Net zoals  ook de nieuwe leerlingen de nodige info zullen ontvangen. 

Voor meer informatie kan u terecht bij  Karen Beyers (algemene coördinatie): tel. 03/669.67.73

busvervoer

    

Zien en gezien worden is belangrijk!

Onze school doet mee aan de fluo-actie van Provant.

 http://www.provant.be/binaries/PR_website10op10_workshop_zichtbh_labeluitreiking_20111005_tg_tcm7-141019.pdf

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.