× Search

Jaarthema Lagere School 2019-2020

Berkenbeek Binnenstebuiten

Paul Tondeleir 0 1422

Een zonovergoten zomervakantie ligt alweer achter ons. Het nieuwe schooljaar heeft zijn deuren terug geopend. Ook dit jaar een fijn jaarthema om ons pedagogisch project levendig te maken. Dit jaar kozen we voor: “Berkenbeek Binnenstebuiten!”

We vertelden vorige jaren reeds dat, sinds de invoering van het M-decreet, onze werking op school onderhevig is aan heel wat veranderingen. Telkens trachten we hierop te anticiperen. We voelden aan dat de zorgnoden van de leerlingen veranderde, verschoven. Omdat een kind niet te vatten is in een type,…keken we over de types heen. We groepeerden de leerlingen met dezelfde onderwijs- of leernoden. Dit om een onderwijsaanbod op maat te kunnen bieden. Onze leerkrachten moeten nog meer hun expertise  delen. Dit om te leren van elkaar. Met deze ‘vernieuwde blik’ keken we naar onze organisatie ( klasgroepen, teams lokaalverdeling, speelplaatswerking,…). We ‘keerden’ letterlijk  onze werking  ‘Binnenstebuiten’, met een grote verhuis als gevolg. Met een goed gevoel kunnen we een frisse start nemen in dit schooljaar vol nieuwe uitdagingen. Meer concrete info  hierrond geven we graag op de infoavond.

Maar dit jaarthema gaat nog verder…..

Dag in dag uit zijn we bezig met het zoeken naar manieren om onze leerlingen te prikkelen en te stimuleren in hun ontwikkeling. We onderwijzen hen, we leren hen over waarden en normen, we sturen hun gedrag bij en moedigen hen aan bij elk stapje. Vorig schooljaar lag het accent op gedrag. Dit schooljaar gaan we hiermee verder en leggen we met het jaarthema ‘Berkenbeek Binnenstebuiten’, de focus op wat we niet kunnen zien, op de binnenkant.

Bekijk het eens op deze manier… Kinderen zijn als bomen. Ze groeien beiden twee kanten op: naar boven en naar beneden, naar binnen en naar buiten. Ze kunnen pas naar de hemel reiken, met hun voeten stevig geworteld in de grond. De wortels van een boom moeten even hard groeien als zijn kruin, anders waait hij om bij een storm. Kinderen die veerkrachtig zijn en zich verbonden voelen, vooral met zichzelf, hebben meer kans om uit te groeien tot gelukkige volwassenen.

Volgende leerkansen zien we binnen dit thema:

  • ‘Zelfkennis is het begin van alle wijsheid’. Wie ben ik? Wat zijn mijn voorkeuren? Mijn behoeften? Mijn talenten? Waar word ik blij van? Waar krijg ik energie van? Hoe kan ik stress bij mezelf herkennen en wat kan ik zelf doen om terug rustig te worden? Wat is mijn mening en durf ik deze uiten?
  •  ‘Help, ik voel zoveel!’ Het (negatieve) gedrag dat we zien is vaak het topje van de ijsberg en is vaak een signaal. Leren over gevoelens is dus erg belangrijk. Kinderen kennen vaak weinig woorden om hun emotie te beschrijven. ‘Ik voel me niet goed’, is vaak het antwoord. Vaak zijn ze zich niet eens bewust van hun gevoelens. Laten we hen leren stil t
RSS
123456

ACTIVITEITENKALENDER

BELANGRIJK: i.v.m. COVID-19 werden al onze activiteiten herbekeken. Ze zullen er dus anders uitzien dan andere jaren maar we zorgen er in elk geval voor dat ze volledig COVID-19 veilig zijn! We brengen jullie tijdig op de hoogte van eventuele veranderingen in de kalender.

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.