× Search

Jaarthema Lagere School 2019-2020

Berkenbeek Binnenstebuiten

SuperUser Account 0 577

Een zonovergoten zomervakantie ligt alweer achter ons. Het nieuwe schooljaar heeft zijn deuren terug geopend. Ook dit jaar een fijn jaarthema om ons pedagogisch project levendig te maken. Dit jaar kozen we voor: “Berkenbeek Binnenstebuiten!”

We vertelden vorige jaren reeds dat, sinds de invoering van het M-decreet, onze werking op school onderhevig is aan heel wat veranderingen. Telkens trachten we hierop te anticiperen. We voelden aan dat de zorgnoden van de leerlingen veranderde, verschoven. Omdat een kind niet te vatten is in een type,…keken we over de types heen. We groepeerden de leerlingen met dezelfde onderwijs- of leernoden. Dit om een onderwijsaanbod op maat te kunnen bieden. Onze leerkrachten moeten nog meer hun expertise  delen. Dit om te leren van elkaar. Met deze ‘vernieuwde blik’ keken we naar onze organisatie ( klasgroepen, teams lokaalverdeling, speelplaatswerking,…). We ‘keerden’ letterlijk  onze werking  ‘Binnenstebuiten’, met een grote verhuis als gevolg. Met een goed gevoel kunnen we een frisse start nemen in dit schooljaar vol nieuwe uitdagingen. Meer concrete info  hierrond geven we graag op de infoavond.

Maar dit jaarthema gaat nog verder…..

Dag in dag uit zijn we bezig met het zoeken naar manieren om onze leerlingen te prikkelen en te stimuleren in hun ontwikkeling. We onderwijzen hen, we leren hen over waarden en normen, we sturen hun gedrag bij en moedigen hen aan bij elk stapje. Vorig schooljaar lag het accent op gedrag. Dit schooljaar gaan we hiermee verder en leggen we met het jaarthema ‘Berkenbeek Binnenstebuiten’, de focus op wat we niet kunnen zien, op de binnenkant.

Bekijk het eens op deze manier… Kinderen zijn als bomen. Ze groeien beiden twee kanten op: naar boven en naar beneden, naar binnen en naar buiten. Ze kunnen pas naar de hemel reiken, met hun voeten stevig geworteld in de grond. De wortels van een boom moeten even hard groeien als zijn kruin, anders waait hij om bij een storm. Kinderen die veerkrachtig zijn en zich verbonden voelen, vooral met zichzelf, hebben meer kans om uit te groeien tot gelukkige volwassenen.

Volgende leerkansen zien we binnen dit thema:

  • ‘Zelfkennis is het begin van alle wijsheid’. Wie ben ik? Wat zijn mijn voorkeuren? Mijn behoeften? Mijn talenten? Waar word ik blij van? Waar krijg ik energie van? Hoe kan ik stress bij mezelf herkennen en wat kan ik zelf doen om terug rustig te worden? Wat is mijn mening en durf ik deze uiten?
  •  ‘Help, ik voel zoveel!’ Het (negatieve) gedrag dat we zien is vaak het topje van de ijsberg en is vaak een signaal. Leren over gevoelens is dus erg belangrijk. Kinderen kennen vaak weinig woorden om hun emotie te beschrijven. ‘Ik voel me niet goed’, is vaak het antwoord. Vaak zijn ze zich niet eens bewust van hun gevoelens. Laten we hen leren stil t

Jaarthema BuBaO Berkenbeek 2018 – 2019

SuperUser Account 0 1096

Met ons groene jaarthema van vorig jaar wandelen we verder op de weg die we hebben ingeslagen zodat we onze ‘natuurlijke troeven’ kunnen blijven inzetten. Uitgaan van onze sterktes en ‘troeven’… geloven in onze leerlingen; ‘veerkrachtig’ zijn, weten waar we voor staan, welke waarden we samen belangrijk vinden… we zullen het vorm geven in een nieuw jaarthema !

Alle leerkrachten, opvoeders of ouders hebben al wel eens het gevoel gehad van machteloosheid en onzekerheid bij het opvoeden van kinderen. ‘Wat doe je met een kind dat weigert te luisteren, je uitscheldt of zelfs agressief wordt? Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog belonen/straffen? Wat verstaan we onder ’gezag’ de dag van vandaag? Hadden opvoedingsfiguren vroeger inderdaad meer gezag? De ouders /opvoeders van vandaag vertrekken vanuit andere waarden bij het opvoeden van hun kinderen, nl. liefde, aanmoediging en vrijheid.

We weten dat onze leerlingen baat hebben bij structuur, voorspelbaarheid en een consequente aanpak. Wij vinden het belangrijk dat kinderen luisteren en zich houden aan de afspraken. Langs de andere kant willen wij met hen in dialoog gaan, hen leren omgaan met vrijheid, keuzes leren maken, hun mening leren te verwoorden, hen sturen en stimuleren in hun ontwikkeling. Wat is voor ons de juiste balans tussen enerzijds praten en begrip tonen en anderzijds grenzen stellen?’

We willen met onze leerlingen in verbinding blijven ook als het moeilijk loopt. Samenwerken met alle betrokkenen en transparant als team deze ‘nieuwe autoriteit’ vormgeven zodat je er niet alleen voor staat! Samen oprecht tonen welke waarden we belangrijk vinden door deze zichtbaar te maken thuis, in de klas, in de school,…door ze voor te leven en steeds weer te herhalen. De waarden die we centraal zetten zullen steeds terug te vinden zijn op de maandbrief. In september starten we met: ’ Ik zeg goedendag!’

Duidelijkheid, oprechtheid en nabijheid zorgen ervoor dat leerlingen, ook zij die het af en toe wat moeilijker hebben, zich gehoord , begrepen voelen. Ze gaan ervaren dat je er bent voor hen, dat je weet wat er speelt. Dat je hen centraal zet. We vinden het waarde(n)vol om de leerlingen in ons hart te dragen, te (onder)steunen. Er te zijn! In Berkenbeek is verbondenheid hierbij één van onze krachten.

Binnen onze school starten we dit schooljaar met een ‘huiskamer’. Een plaats waar leerlingen, wanneer ze even iets anders nodig hebben, terecht kunnen. Dit kan bij de start van de dag, tijdens de speeltijd, de wiskundeles of net wanneer het wat drukker is op school,…

Naast deze huiskamer zullen ook andere flexibele leerwegen verder verkend en geïmplementeerd worden in onze werking.

Samen met de ouders willen we op een waarde(n)volle manier in verbinding komen met onze leerlingen.

RSS
12

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.