× Search
 • Doelgroep

  • OV2 biedt een opleiding voor jongeren (van 12 tot 21 jaar)  met een verstandelijke beperking en beperkingen in het sociale aanpassingsgedrag
  • De leerlingen worden voorbereid op het werken in een maatwerkbedrijf
  • Er wordt van de leerlingen verwacht enige mate van handigheid te hebben en te kunnen omgaan met tijdsdruk
 • Klimaat

  • Warm, positief, veilig klimaat met veel nabijheid van de leerkracht
  • Leerlingen met autisme zitten geïntegreerd in de klas
  • Individuele aanpassingen ter verduidelijking van de omgeving: tijd, ruimte, activiteiten, communicatie, organisatie en attitudes
  • Afhankelijk van de individuele noden: vertrouwenspersoon, psycho-educatie, individuele ondersteuning sociale en communicatie vaardigheden
  • Intensieve voorbereiding op en begeleiding tijdens stages
 • Aanbod

  • Grote nadruk op het verwerven van gepaste attitudes en werkhouding (tempo, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, concentratie, taakspanning, …)
  • Algemene sociale vorming: functionele schoolse vaardigheden, zelfredzaamheid, sociaal-emotionele vorming, vrijetijdsbesteding en muzische vorming
  • Beroepsgerichte vorming:
  • Fase 1: seriewerk, tuinbouw, basistechnieken, huishoudelijke technieken, logistieke taken, houtbewerking
  • Fase 2: Seriewerk, huishoudelijke technieken, confectie, montage en recyclage, doe-het-zelf, logistieke taken
 • Werken

  Leerlingen gaan in fase 2 op stage. Zij worden voorbereid om te gaan werken in een maatwerkbedrijf

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.