× Search
 • Doelgroep

  • Lagere schoolleerlingen (van 6 tot 13 jaar) met specifieke onderwijsnoden, waarvoor de aanpassingen binnen het gewoon onderwijs niet meer voldoende zijn
  • Nood aan extra ondersteuning op het gebied van werkhouding, organisatie, inzicht, begrijpen of sociaal-emotionele moeilijkheden
  • Einddoelstelling is, afhankelijk van het groeitraject van het kind, doorstroom naar het gewoon lager onderwijs, het gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs
 • Klimaat

  • Warm, positief, veilig klimaat waar het goed voelen en opdoen van succeservaringen heel belangrijk is
  • Niveaugroepen voor wiskunde, spelling en lezen
  • Accent op denkontwikkeling en leren leren
  • Gebruik van aangepaste taal, indien nodig ondersteund met beelden, materialen,...
  • Leerstof in kleinere stapjes met veel herhaling
  • Al doende leren
  • We doen aan beeldvorming, compenseren, remediëren en intensief trainen waar nodig
 • Aanbod

  • Ontwikkelen van schoolse vaardigheden, startend van het behaalde niveau: lezen, schrijven, rekenen,… op het tempo van de leerling
  • Veel aandacht voor de vaardigheden die de leerling later nodig heeft, zoals bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, motorische vaardigheden,...
  • Actief opbouwen van werkhouding, aanpakgedrag en zelfstandigheid

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.