× Search
 • Doelgroep

  • Kleuters (vanaf 2,5 jaar) en lagere schoolleerlingen (van 6 tot 13 jaar) met een verstandelijke beperking en beperkingen in het sociale aanpassingsgedrag
  • Leerlingen met een type 2-attest stromen door naar opleidingsvorm 1 (OV1) of opleidingsvorm 2 (OV2) in het buitengewoon secundair onderwijs
 • Klimaat

  • Warm, huiselijk en veilig klimaat: gezelligheid in de klas, klasoverschrijdende activiteiten, verwachtingen op het niveau van ieder kind, al dan niet met een eigen vertrouwenspersoon, …
  • De communicatie en de begeleidingsstijl worden aangepast aan het ontwikkelingsniveau van ieder kind
  • Verheldering en aanpassing van tijd en ruimte: klassikale en/of individuele daglijnen, picto’s, woordbeelden, hoeken in de klas, …
 • Aanbod

  • Communicatie: verbaal, al dan niet met ondersteuning van gebaren, spreek- en luistervaardigheden, …
  • Functionele schoolse vaardigheden: maatschappelijk lezen, geldrekenen, kloklezen, functioneel schrijven, …
  • Levenspraktische vaardigheden: redzaamheid (persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk), zelfstandigheid, sociale vaardigheden, probleemoplossend denken, …
  • Lichaamsbeleving, muzische vorming en vrijetijdsbesteding: sherborne, snoezelen, crea, …

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.